Werkwijze en visie

debabbellijn.com is een zelfstandige en onafhankelijke zorgaanbieder op het gebied van het ondersteuning geven door te praten. debabbellijn.com verleent online en telefonische hulp. 

Werkwijze debabbellijn.com

 • debabbellijn.com wil depressies en zelfbeschadigend gedrag voorkómen
 • debabbellijn.com wil het taboes ivm persoonlijke problemen doorbreken
 • debabbellijn.com wil de zelfredzaamheid van mensen met persoonlijke problemen, hun naasten en nabestaanden vergroten
 • debabbellijn.com wil drempels bij het zoeken en vinden van hulp verlagen

debabbellijn.com realiseert haar werkwijze door:

 • drempels naar passende hulpverlening te verlagen
 • nieuwe vormen van hulp- en dienstverlening te ontwikkelen
 • wetenschappelijk onderzoek te doen naar wat zelfmoord helpt voorkómen
 • uitnodigend en toegankelijk te zijn
 • de kracht van ervaringdeskundigheid optimaal te benutten
 • gebruik te maken van de best denkbare e-mental health toepassingen
 • bewezen mogelijkheden voor professionele en vrijwillige telefonische hulp optimaal te benutten, vernieuwen en aan te passen aan de vraag
 • evidence based te werken
 • kennis en expertise over de aanpak en preventie van persoonlijke problemen te verbreiden
 • stigmata op het gebied van de aanpak van problemen te bestrijden
 • doelmatig, doeltreffend, transparant en toetsbaar te zijn
 • te investeren in de competenties van haar vrijwilligers en medewerkers
 • sterk gericht te zijn op het vormen van netwerken en te investeren in de opbouw van duurzame relaties met doelgroepen, financiers, samenwerkingspartners en ketenpartners

Visie debabbellijn.com

debabbellijn.com biedt via internet en telefoonlijnen contactmogelijkheden aan voor mensen met persoonlijke problemen, hun naasten, betrokkenen en nabestaanden. Via dit contact kunnen deze mensen rekenen op een goed aanbod voor hulpverlening, ondersteuning en dienstverlening. Vrijwillige en professionele medewerkers van debabbellijn.com vertrouwen op de vermogens van mensen zelf om ook in een geestelijke noodsituatie zoals bij depressie of angst oplossingen te vinden en daarbij elkaar te kunnen ondersteunen.

De contacten via de website of via de telefoon zijn vertrouwelijk, veilig en vertrouwd. Mensen ervaren geen drempels om vragen te stellen over hun geestelijke nood. De weg naar professionele hulpverlening komt op eenvoudige wijze tot stand. Hierdoor is debabbellijn.com een voorziening die aansluit bij de leefwereld van mensen zelf. Het aanbod van debabbellijn.com biedt mogelijkheden en perspectieven om een uitweg te vinden uit een geestelijke crisis. Daardoor kan debabbellijn.com haar cliënten helpen opnieuw greep te krijgen op hun persoonlijke leven.